Przetargi.pl
Różne produkty lecznicze

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-860 Czchów, ul. Sądecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 636 272 , fax. 146 636 272
 • Data zamieszczenia: 2021-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sądecka 183
  32-860 Czchów, woj. małopolskie
  tel. 146 636 272, fax. 146 636 272
  REGON: 85172979400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzoz.czchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Różne produkty lecznicze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 kod CPV 33690000-3 Różne produkty lecznicze Zadanie nr 2 kod CPV 33651100-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego Zadanie nr 3 kod CPV 33661000-1 Produkty lecznicze dla układu nerwowego Zadanie nr 4 kod CPV 33692500-2 Płyny dożylne Zadanie nr 5 kod CPV 33615100-5 Insuliny Zadanie nr 6 kod CPV 33690000-3 Różne produkty lecznicze Zadanie nr 7 kod CPV 33692500-2 Płyny dożylne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach