Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie akcji promocyjnej szczepień przeciwko COVID-19 „Tarnów się szczepi”

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Adama Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 68 82 400 , fax. 14 68 82 545
 • Data zamieszczenia: 2021-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
  Adama Mickiewicza 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 68 82 400, fax. 14 68 82 545
  REGON: 85166132300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie akcji promocyjnej szczepień przeciwko COVID-19 „Tarnów się szczepi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach umowy Wykonawca zorganizował i przeprowadził w dniu 24.07.2021 r. na terenie Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie akcję promocyjną szczepień przeciwko COVID-19, która polegała na przeprowadzeniu: 1)spotkania ze specjalistami – lekarzami, którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące celowości szczepień przeciwko COVID-19, profilaktyki covidovej i rehabilitacji pocovidowej, 2)konsultacji z dietetykiem, 3)warsztatów dla seniorów z zakresu profilaktyki covidovej i rehabilitacji pocovidowej, 4)gier i zabaw dla dzieci o tematyce prozdrowotnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79952000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach