Przetargi.pl
rozbudowa i przebudowa wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid 19, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 444 483 , fax. 256 444 483
 • Data zamieszczenia: 2022-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kilińskiego 29
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 444 483, fax. 256 444 483
  REGON: 31030900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rozbudowa i przebudowa wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid 19, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rozbudowa i przebudowa wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid 19, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach