Przetargi.pl
Zakup rękawic medycznych nitrylowych i winylowych

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-513 Warszawa, A.J. Madalińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 541-72-88 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów
  A.J. Madalińskiego 13
  02-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 541-72-88 , fax. -
  REGON: 00098582300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmokotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup rękawic medycznych nitrylowych i winylowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice medyczne nitrylowe w opakowaniach po 100szt. XS-10op.,S-120op.,M-280op.,L-170op.,XL-20op., rękawice medyczne winylowe w opakowaniu po 100szt.-M-20op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach