Przetargi.pl
ROPS.PSO.3321.37.2013 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego/ksera

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-142 Katowice, ul Modelarska 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 730 68 68 , fax. 32 730 68 71
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  ul Modelarska 10 10
  40-142 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 730 68 68, fax. 32 730 68 71
  REGON: 27676169900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: rops-katowice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROPS.PSO.3321.37.2013 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego/ksera
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanego pomieszczenia Zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego/ksera na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szczegółowy przedmiot zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający podał minimalne, wymagane parametry techniczne. Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku parametrów niższych/gorszych oferta zostanie odrzucona. GWARANCJA I SERWIS: Na dostarczone urządzenie Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat lub limit 500.000 kopii. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia powinno być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE (tzw. deklarację zgodności) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako podstawy przetargu. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanego pomieszczenia Zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego/ksera na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szczegółowy przedmiot zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający podał minimalne, wymagane parametry techniczne. Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku parametrów niższych/gorszych oferta zostanie odrzucona. GWARANCJA I SERWIS: Na dostarczone urządzenie Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat lub limit 500.000 kopii. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia powinno być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE (tzw. deklarację zgodności) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako podstawy przetargu. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanego pomieszczenia Zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego/ksera na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szczegółowy przedmiot zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający podał minimalne, wymagane parametry techniczne. Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku parametrów niższych/gorszych oferta zostanie odrzucona. GWARANCJA I SERWIS: Na dostarczone urządzenie Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat lub limit 500.000 kopii. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia powinno być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE (tzw. deklarację zgodności) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako podstawy przetargu. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Opis (parametry minimalne) Szybkość kopiowania/drukowania A4 w czerni 36 kopii A4/minutę Wydajność miesięczna 40.000 kopii/wydruków A4 Ciekłokrystaliczny panel dotykowy z komunikatami w języku polskim Dwustronny jednoprzebiegowy podajnik oryginałów na 100 arkuszy (przy gramaturze 80 g/m2), skanujący obie strony oryginału równocześnie Zespół kopiowania dwustronnego - duplex ZOOM 25-400 % Wielokrotność kopiowania 999 Sumaryczna pojemność zasobników na papier 2100 arkuszy (cztery odrębne kasety wraz z podajnikiem bocznym) Pojemność podajnika bocznego 100 arkuszy (gramatura 80 g/m2) Format kopiowania i drukowania A5R - A3 Rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi Pamięć RAM 1,5GB Dysk twardy 80GB Kody dostępu Czas pierwszej kopii poniżej 5 sekund Obsługiwana gramatura papieru 60-200 g/m2 Podstawa oryginalna Producenta pod urządzenie Funkcja sieciowego drukowania w tandemie Drukarka sieciowa o parametrach j/n: - język opisu strony PCL6 - interfejsy sieciowe: USB, Ethernet 10 Base T/100 Base TX - obsługiwane systemy operacyjne Win NT/2000/XP/ 2003/Vista/Win 7/Win 8 - rozdzielczość druku 1200x600dpi - drukowanie dwustronne - drukowanie z pamięci USB Kolorowy skaner sieciowy o parametrach j/n: - skanowanie do: pliku, e-mail, TWAIN - formaty skanowanych plików: TIFF, PDF - rozdzielczość 600x600 dpi Gwarancja 60 miesięcy lub limit 500.000 kopii Urządzenie gotowe do pracy (zawiera pełnowartościowy toner i developer) Tonery dostarczone z urządzeniem powinny zapewnić wykonanie 200.000 stron A4 ( przy 6% pokrycia ) Urządzenie wyposażone w sterownik producenta i oprogramowanie OCR rozpoznające polskie znaki i przetwarzające dokument z formy skanowanej do formy edytowalnej w MS Word Konfigurację, kalibrację oraz pierwsze uruchomienie urządzenia dokona wykwalifikowany pracownik Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301212005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.slaskie.pl/jednostki/index.php?zm=197
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach