Przetargi.pl
ROPS.PSO.3321.13.2013 - Świadczenie usługi hotelarskiej obejmującej obsługę spotkania dla liczby osób nie większej niż 25

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-142 Katowice, ul Modelarska 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 730 68 68 , fax. 32 730 68 71
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  ul Modelarska 10 10
  40-142 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 730 68 68, fax. 32 730 68 71
  REGON: 27676169900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROPS.PSO.3321.13.2013 - Świadczenie usługi hotelarskiej obejmującej obsługę spotkania dla liczby osób nie większej niż 25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji ujęta we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych pod numerem CPV: 55120000-7, dotycząca obsługi spotkania w formie panelu ekspertów, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 roku. W spotkaniu uczestniczyć będzie grupa nie większa niż 25 osób. Zakończenie spotkania przewiduje się na godzinę 16:00. Usługa obejmuje wyżywienie, na które składają się: obiad, 2 przerwy kawowe oraz udostępnienie zaplecza konferencyjnego i sprzętu podczas spotkania dla grupy do 25 osób. Zamawiający zastrzega możliwość zakwaterowania do 10 osób w dzień poprzedzający spotkanie (w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania) oraz zorganizowanie wyżywienia dla tych osób (kolacja, śniadanie). 1.Świadczenie usługi polega na zapewnieniu noclegów, wyżywienia oraz udostępnieniu zaplecza konferencyjnego i sprzętu podczas spotkania w obiekcie o standardzie minimum 3 gwiazdek. Obiekt powinien być o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii *** (trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 2.Wykonawca zapewni realizację spotkania na terenie miasta Katowice. 3.Do standardów organizowanych przez ROPS spotkań należą: a) wyżywienie podczas spotkania: - śniadanie - podane w formie bufetu szwedzkiego - przynajmniej jedno danie gorące dla uczestnika oraz przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje gorące: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, - obiad - składający się z dwóch dań, uwzględniający zupę, mięsa, sosy do mięs, bukiet surówek, ziemniaki/ryż/frytki, pieczywo i inne dodatki w tym kompot/sok/napój oraz deser (herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka + ciastko lub lody, mus itp.), - kolacja - jedno danie gorące dla uczestnika oraz przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje gorące: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, - przerwa kawowa (2 przerwy w czasie trwania spotkania) - na którą składają się: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, zimne napoje (soki, woda mineralna) oraz ciastka lub drobne ciasteczka, różne owoce, bakalie i suszone owoce, - w przypadku osób nie spożywających potraw mięsnych (lub innych produktów) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego wyżywienia, nie zawierającego wyżej wymienionych składników. b) sala szkoleniowa (mieszcząca do 25 osób) - wyposażona w system klimatyzacji, nie dopuszcza się klimatyzatorów przenośnych, przystosowana do wielkości grupy i rodzaju zajęć, z oknem i dostępem do światła dziennego. Musi posiadać odpowiednie oświetlenie i właściwą temperaturę oraz być wyposażona w system nagłośnienia, 2 mikrofony, notebook, rzutnik multimedialny, stolik pod rzutnik, ekran do projekcji lub białą ścianę odpowiedniej wielkości, tablicę flipchart + odpowiednie kartki oraz pisaki, krzesła, stoły/stoliki. Nie dopuszcza się realizacji spotkania w sali, w której podawane są posiłki (śniadanie, obiad, kolacja). 4.Wykonawca i obiekt muszą spełnić następujące warunki szczegółowe: a)baza noclegowa, żywieniowa oraz sala konferencyjna muszą znajdować się w tym samym budynku. Nie dopuszcza się zakwaterowania w domkach; b)dla każdego uczestnika korzystającego z noclegu zapewnić pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka z prysznicem lub wanną) i telewizorem; c)zapewnić bezpłatny parking dla piętnastu samochodów; d)zapewnić salę restauracyjną, w której serwowane będą posiłki (śniadanie, obiad, kolacja); e)zapewnić wodę mineralną na sali konferencyjnej przez cały okres trwania spotkania; f)zapewnić możliwość oznakowania plakatem/banerem holu, wejść oraz wnętrz sali, w której odbywać się będzie spotkanie; g)udostępnić dla organizatorów miejsca na recepcję w celu umożliwienia prowadzenia rejestracji uczestników (stoisko składające się ze stołu pokrytego materiałem ozdobnym, czterech krzeseł oraz zasilania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops-katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach