Przetargi.pl
ROPS-PSO/3321/39/11 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych obejmujących obsługę dwóch dwudniowych szkoleń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-142 Katowice, ul Modelarska 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 730 68 68 , fax. 32 730 68 71
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  ul Modelarska 10 10
  40-142 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 730 68 68, fax. 32 730 68 71
  REGON: 27676169900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROPS-PSO/3321/39/11 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych obejmujących obsługę dwóch dwudniowych szkoleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi następujących szkoleń, podzielonych na 2 części: a) Część I - Procedura Niebieska Karta - zastosowanie w praktyce - 5-6 grudnia 2011 r., grupa do 80 osób. b) Część II - Budowanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie - 12-13 grudnia 2011 r., grupa do 50 osób. 2. Świadczenie usługi polega na zapewnieniu noclegów, wyżywienia oraz udostępnieniu zaplecza konferencyjnego i sprzętu podczas szkoleń w obiekcie o standardzie minimum 3 gwiazdek. Obiekt powinien być o standardzie nie mniejszym niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii *** (trzy gwiazdki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 3. Wykonawca zapewni realizację szkoleń na terenie wybranych miast województwa śląskiego (tj. Katowic, Częstochowy, Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Bielska-Białej, Rybnika, Chorzowa, Jastrzębia-Zdroju, Siemianowic Śląskich lub Zawiercia) bądź powiatów cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego. 4. Wykonawca i obiekt muszą spełnić następujące warunki szczegółowe: a) baza noclegowa, żywieniowa oraz sale konferencyjne muszą znajdować się w tym samym budynku. Nie dopuszcza się zakwaterowania w domkach, b) wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka z prysznicem lub wanną) i telewizorem, c) zapewnić bezpłatny parking dla uczestników szkoleń, d) zakwaterować uczestników w pokojach dwuosobowych uwzględniając płeć uczestników a w przypadku nieparzystej liczby osób zapewnić pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania, e) zapewnić trenerom osobne pokoje, f) zapewnić zakwaterowanie uczestników i organizatorów w pokojach przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych w dzień przyjazdu, g) zapewnić wodę mineralną przez cały okres trwania szkolenia na sali konferencyjnej/szkoleniowej, h) po wykwaterowaniu zapewnić wydzielone pomieszczenie w celu przechowania bagażu od wymeldowania do zakończenia zajęć, i) zaplecze konferencyjne - klimatyzowane sale (wyposażone w system klimatyzacji, nie dopuszcza się klimatyzatorów przenośnych), przystosowane do wielkości grup i rodzaju zajęć, z oknem i dostępem do światła dziennego. Muszą posiadać odpowiednie oświetlenie i właściwą temperaturę oraz być wyposażone w system nagłośnienia, notebook, rzutnik multimedialny, stolik pod rzutnik, ekran do projekcji lub białą ścianę odpowiedniej wielkości, tablicę flipchart + odpowiednie kartki oraz pisaki, krzesła, stoły/stoliki. Nie dopuszcza się realizacji szkolenia w sali, w której podawane są posiłki (śniadanie, obiad, kolacja), j) udostępnienie dla organizatorów miejsca na recepcję w celu umożliwienia prowadzenia rejestracji uczestników szkoleń (stoisko składające się ze stołu pokrytego materiałem ozdobnym, czterech krzeseł oraz zasilania. 5. Wyżywienie w trakcie szkoleń: a) śniadanie - podane w formie bufetu szwedzkiego - przynajmniej jedno danie gorące dla uczestnika oraz przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje gorące: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, soki, b) obiad - składający się z dwóch dań, uwzględniający zupę, mięsa, sosy do mięs, bukiet surówek, ziemniaki/ryż/frytki, pieczywo i inne dodatki w tym kompot/sok/napój oraz deser (herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka + ciastko lub lody, mus itp.) c) kolacja - jedno danie gorące dla uczestnika oraz przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje gorące: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, soki d) przerwa kawowa na którą składają się: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, zimne napoje (soki, woda mineralna) oraz ciastka lub drobne ciasteczka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 552700003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops-katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach