Przetargi.pl
Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej w Somoninie - ul. Osiedlowa - etap 1

Gmina Somonino ogłasza przetarg

 • Adres: 83-314 Somonino, ul. Ceynowy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 841 121 , fax. 586 841 144
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Somonino
  ul. Ceynowy
  83-314 Somonino, woj. pomorskie
  tel. 586 841 121, fax. 586 841 144
  REGON: 54507600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.somonino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej w Somoninie - ul. Osiedlowa - etap 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty wykończeniowe wewnętrznej klatki schodowej zgodnie z zakresem zawartym w przedmiarze robót. Roboty wykończeniowe zewnętrznych schodów wejściowych zgodnie z zakresem zawartym w przedmiarze robót. Złożenie wniosku do PINB w Kartuzach o zakończeniu robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach