Przetargi.pl
Roboty podobne do zamówienia podstawowego pn.: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2: W. BOŻEPOLE WIELKIE(Z WĘZŁEM) – W. LUZINO (Z WĘZŁEM)” - doprojektowanie i wykonanie dodatkowych dróg dojazdowych DD6 i DD9a.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-354 Gdańsk, ul. Subisława
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 112 400 , fax. 585 112 405
 • Data zamieszczenia: 2021-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 112 400, fax. 585 112 405
  REGON: 17511575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty podobne do zamówienia podstawowego pn.: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2: W. BOŻEPOLE WIELKIE(Z WĘZŁEM) – W. LUZINO (Z WĘZŁEM)” - doprojektowanie i wykonanie dodatkowych dróg dojazdowych DD6 i DD9a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty podobne do zamówienia podstawowego pn.: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2: W. BOŻEPOLE WIELKIE (Z WĘZŁEM) – W. LUZINO (Z WĘZŁEM)” - doprojektowanie i wykonanie dodatkowych dróg dojazdowych DD6 i DD9a, zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wszystkimi wymaganiami oraz elementami, ujętymi w Umowie podstawowej nr 84/I-4/2018 z dnia 11.06.2018 r. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogi dojazdowe DD6 oraz DD9a o nawierzchni z kruszywa spełniającej następujące parametry: klasa techniczna - D prędkość projektowa Vp - 30 km/h szerokość jezdni - 3,5 m szerokość poboczy - min. 1,50 m kategoria ruchu - KR1 obciążenie - 80 kN/oś długość mijanki - 25,0 m szerokość mijanki - 2,0 m skos wjazdowy - 1:2 skos wyjazdowy - 1:2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach