Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYDZIELENIU STREF POŻAROWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - TURYSTYCZNO - HOTELARSKICH im. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁODZI , AL.1 MAJA 89

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-008 Łódź, Drewnowska 171
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi
  Drewnowska 171
  91-008 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000181533
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYDZIELENIU STREF POŻAROWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - TURYSTYCZNO - HOTELARSKICH im. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁODZI , AL.1 MAJA 89
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYDZIELENIU STREF POŻAROWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - TURYSTYCZNO - HOTELARSKICH im.WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W ŁODZI , AL.1 MAJA 89
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach