Przetargi.pl
Robota budowlana polegająca na remoncie budynku położonego przy ul. Poniatowskiego 31 w Krasnymstawie, będącego siedzibą Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Sąd Okręgowy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6393136 , fax. 84 6393136
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Zamościu
  ul. Akademicka 1
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6393136, fax. 84 6393136
  REGON: 000570720
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana polegająca na remoncie budynku położonego przy ul. Poniatowskiego 31 w Krasnymstawie, będącego siedzibą Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu budynku położonego przy ul. Poniatowskiego 31 w Krasnymstawie,będącego siedzibą Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach