Przetargi.pl
remonty cząstkowe ulic i dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w 2021 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, gen. Sikorskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 867 079 , fax. 846 881 820
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
  gen. Sikorskiego 3
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 846 867 079, fax. 846 881 820
  REGON: 95037162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remonty cząstkowe ulic i dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe ulic i dróg powiatowych położonych na terenie powiatu biłgorajskiego w 2021 roku. 3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań. Zadanie 1 Remont cząstkowy ulic i dróg powiatowych położonych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Biłgoraju (miasto Biłgoraj, gmina Biłgoraj i Józefów – polegający na: - remoncie cząstkowy, nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco z frezowaniem, AC 11S 50/70 KR1-2; - remoncie cząstkowym nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi, AC 11S 50/70 KR1-2 ; - remoncie cząstkowym nawierzchni emulsją i grysami przy użyciu remontera; - wyrównanie zaniżeń na przepustach i wypełnienie zaniżeń - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 KR 1-2, gr. śr. 5 cm z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem. Powierzchnia powyżej 10 m2; - wypełnienie zaniżeń – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, 50/70, KR 1-2, gr. śr. 5 cm z oczyszczeniem i skropieniem. Powierzchnia powyżej 5 m2, wykonanie mechanicznie; - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr śr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na bazę obwodu drogowego. Zadanie 2 Remont cząstkowy dróg powiatowych położonych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Tarnogrodzie (gm. Księżpol, Łukowa, Obsza, Tarnogród, Biszcza, Potok Górny) – polegający na: - remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z obcinaniem krawędzi (w tym uzupełnienia na przepustach); - remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami przy użycie remontera; - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami (likwidacja rakowin i spękań) o powierzchni od 5 m2; Zadanie 3 Remont cząstkowy dróg powiatowych położonych na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Teodorówce (gminy Turobin, Goraj, Frampol i Tereszpol). - remont nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z frezowaniem ubytków; - remont nawierzchni emulsją i grysami przy użyciu remontera.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach