Przetargi.pl
PRZEBUDOWA ULICY SZCZEBRZESKIEJ I MĘCZENNIKÓW ROTUNDY

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 383 198 , fax. 846 396 189
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
  ul. Kilińskiego 86
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 383 198, fax. 846 396 189
  REGON: 95037166600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdg.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA ULICY SZCZEBRZESKIEJ I MĘCZENNIKÓW ROTUNDY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY SZCZEBRZESKIEJ REMONT ODCINKA ULICY SZCZEBRZESKIEJ ORAZ ULICY MĘCZENNIKÓW ROTUNDY
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach