Przetargi.pl
Remont pomieszczenia zabiegowego oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Myślenicach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32400 Myślenice, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 730 322 , fax. 122 721 855
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 2
  32400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 122 730 322, fax. 122 721 855
  REGON: 30057000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczenia zabiegowego oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Myślenicach.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczenia zabiegowego oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Myślenicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach