Przetargi.pl
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33100 Tarnów, ul. Ostrogskich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 376 922 , fax. 146 376 913
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5
  33100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 376 922, fax. 146 376 913
  REGON: 57754400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn: Raba lewy wał w km 0+000 – 12+400, 12+550 – 14+080, 20+000 – 20+140 Raba prawy wał w km w km 4+000 -16+610, 17+600 – 18+640 Rzeka Raba wał prawy w km 0+000 – 4+000 – dwukrotna konserwacja bieżąca Zamówienie obejmuje: Usługi konserwacyjne polegające na dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu i ręcznym dokoszeniu porostów ze skarp, korony, skarp ławeczek i pasów ochronnych oraz ramp przejazdowych z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb robót. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.1 do SIWZ. Uwaga: na czas wykonywania robót należy wprowadzić zakaz poruszania się po wałach z uwagi na biegnącą po koronie ścieżkę rowerową. Znaki zakazu z tablicami informacyjnymi należy pobrać z Rejonu Nadzoru Urzadzeń w Bochni i ustawić na wjazdach na wał. W kosztach ogólnych należy uwzględnić koszty związane z pobraniem, montażem, demontażem i oddaniem znaków . Część 2 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn: Gróbka lewy wał w km 7+700 – 24+900, prawy w km 10+760 – 25+720 Potok Gróbka: prawy wał w km 0+000 – 10+760, lewy wał w km 0+00 – 7+700 Potok Wrzępski wał prawy w km 0+000-1+450 – dwukrotna konserwacja bieżąca Zamówienie obejmuje: Usługi konserwacyjne polegające na dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu i ręcznym dokoszeniu porostów ze skarp, korony, skarp ławeczek i pasów ochronnych oraz ramp przejazdowych z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb robót. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.2 do SIWZ. Uwaga: na czas wykonywania robót należy wprowadzić zakaz poruszania się po wałach jeżeli na koronie obwałowania znajduję się ścieżka rowerową. Znaki zakazu z tablicami informacyjnymi należy pobrać z Rejonu Nadzoru Urzadzeń w Bochni i ustawić na wjazdach na wał. W kosztach ogólnych należy uwzględnić koszty związane z pobraniem, montażem, demontażem i oddaniem znaków . Część 3 zamówienia Wisła prawy wał w km 118+380 – 132+000 Rzeka Wisła; wał prawy w km 6+088 – 22+220 – dwukrotna konserwacja bieżąca Zamówienie obejmuje: Usługi konserwacyjne polegające na dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu i ręcznym dokoszeniu porostów ze skarp, korony, skarp ławeczek i pasów ochronnych oraz ramp przejazdowych z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb robót. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.3 do SIWZ. Uwaga: na czas wykonywania robót należy wprowadzić zakaz poruszania się po wałach z uwagi na biegnącą po koronie ścieżkę rowerową. Znaki zakazu z tablicami informacyjnymi należy pobrać z Rejonu Nadzoru Urzadzeń w Bochni i ustawić na wjazdach na wał. W kosztach ogólnych należy uwzględnić koszty związane z pobraniem, montażem, demontażem i oddaniem znaków .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71311100-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach