Przetargi.pl
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU WARSZTATOWEGO WYSOKIEGO Z DOCIEPLENIEM PŁYTĄ PSK-1-180 I ŁĄCZNIKA PŁYTĄ PSK-1-100

Zespół Szkół Poligraficznych ogłasza przetarg

 • Adres: 92-229 Łódź, Edwarda 41
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Poligraficznych
  Edwarda 41
  92-229 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000186660
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU WARSZTATOWEGO WYSOKIEGO Z DOCIEPLENIEM PŁYTĄ PSK-1-180 I ŁĄCZNIKA PŁYTĄ PSK-1-100
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU WARSZTATOWEGO WYSOKIEGO Z DOCIEPLENIEM PŁYTĄ PSK-1-180 I ŁĄCZNIKA PŁYTĄ PSK-1-100
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach