Przetargi.pl
Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2021

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Zielna 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544116454 , fax. 54 429 66 28
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku
  Zielna 13 21
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544116454, fax. 54 429 66 28
  REGON: 384814038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzidit.bipgov.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na terenie miasta Włocławek w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  remont i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Włocławek realizowanych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz remont i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Włocławek realizowanych w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach