Przetargi.pl
Przyjęcie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w latach 2021-2022

Zakład Robót Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 530 331 , fax. 523 530 331
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Robót Publicznych
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 530 331, fax. 523 530 331
  REGON: 34052662900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zrp-inowroclaw.samorzady.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przyjęcie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w latach 2021-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przyjęcia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów dostarczanych przez Zamawiającego do Punktu Odbioru obsługiwanego przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach