Przetargi.pl
Remont elewacji, balkonów budynków oraz remont chodników w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 6, 6A, 8, 8A

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 12-211-4001
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 12-211-4001
  REGON: 011263946
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji, balkonów budynków oraz remont chodników w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 6, 6A, 8, 8A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont elewacji budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 8AZakres robót: wykonanie rusztowania, remont elewacji, przekładka opaski chodnikowej, odwodnienie budynku, balustrady balkonowe, uszczelnienie balkonów, obróbka czoła balkonów, utylizacja gruzu i złomu1) Remont elewacji budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 6AZakres robót: wykonanie rusztowania, remont elewacji, uszczelnienie balkonów, obróbka czoła balkonów, rury spustowe, przekładka opaski chodnikowej, balustrady balkonowe, utylizacja gruzu i złomu.2) Remont elewacji budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 8 w osi 16-17 oraz ściany piwnicznej w osi „C”Zakres robót: wykonanie rusztowania, remont elewacji, remont ściany piwnicznej.3) Remont ściany oporowej po południowej stronie ściany budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 8Zakres robót: naprawa pęknięć ściany oporowej, ułożenie tynku mozaikowego, wymiana czapy muru oporowego z obróbek blacharskich na czapy betonowe prefabrykowane dwuspadowe4) Zaślepienie kominów po przeróbce instalacji CO i CWU budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 65) Zaślepienie kominów po przeróbce instalacji CO i CWU budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 6A6) Zaślepienie kominów po przeróbce instalacji CO i CWU budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 87) Zaślepienie kominów po przeróbce instalacji CO i CWU budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 8A8) Remont chodników w rejonie budynków w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 6 / 8A9) Obróbki kominów budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 8A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach