Przetargi.pl
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia: Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego a) roboty rozbiórkowe:  demontaż części istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z załącznikiem zestawienie stolarki, przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania pomiarów istniejących otworów okiennych,  demontaż istniejących elementów na elewacjach budynku, które będą utrudniały wykonanie docieplenia budynku takie jak: lampy (oświetlenie od strony parkingu), tablice informacyjne, antena satelitarna, uchwyty na drzewce flag itp., po zakończeniu prac ww. elementy należy zamontować na ścianach,  tynki zewnętrzne przeznaczone do całkowitego skucia, a miejsca porażone korozją biologiczną odgrzybić i odkazić ściany stosując środki chemiczne odgrzybiające  istniejące dwa balkony od strony parkingu należy rozebrać,  należy skuć całkowicie obrzutkę cementową na cokole kamiennym oraz istniejące fugi, a kamienie naturalne oczyścić w sposób mechaniczny lub chemiczny z brudu, kurzu, porostów, zacieków (szczotki druciane, mycie cokołu ręczne lub pod ciśnieniem itp.)  demontaż istniejących krat w oknach – 2 kpl. b) roboty remontowo-budowlane:  ściany zewnętrzne budynku przed przystąpieniem do wykonywania tynków ciepłochronnych należy oczyścić z brudu, kurzu porostów oraz wyrównać powierzchnie (uzupełnić ewentualne bruzdy zagłębienia powstałe w trakcie skuwania istniejących tynków zewnętrznych),  zagruntować całą powierzchnię emulsją,  w celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi elewacji należy zastosować listwę cokołową dobraną do grubości elewacji, listwę montować do istniejącej ściany kołkami rozporowymi,  ściany zewnętrzne należy ocieplić tynkiem ciepłochronnym na bazie perlitu gr. 3 cm wzmocniony siatką zbrojącą z włókna szklanego,  przy montażu siatki zbrojonej z włókna szklanego należy pamiętać o prawidłowym montażu i odpowiednich zakładach, należy odpowiednio zabezpieczyć ościeża okienne i drzwiowe (przy głównych wejściach do budynku należy zamontować listwy aluminiowe narożne),  wykonanie docelowej warstwy elewacji poprzez pomalowanie dwukrotne farbę elewacyjną silikonową, zmywalną – kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji,  pomalowanie i odtworzenie/renowacja istniejącej sztukaterii elewacyjnej,  wymiana parapetów zewnętrznych z blachy tytan-cynk w kolorze jak istniejące obróbki blacharskie na budynku Urzędu,  wymiana parapetów wewnętrznych w pomieszczeniach gdzie nastąpi wymiana okien (zgodnie z załącznikiem zestawienia stolarki) na parapety z drewna klejonego sosnowego malowanego na biało o grubości min. 38 mm  cokół kamienny po oczyszczeniu należy zaimpregnować środkami chemicznymi, a fugi wykonać jako cofnięte z zaprawy, c) pozostałe  przeniesienie istniejących klimatyzatorów – 4 kpl.  odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów,  remont schodów wejściowych do budynku schody z bloków granitowych – 2 wejścia (zakłada się mycie, płomieniowanie oraz spoinowanie)  wykonanie drenażu rurowego z rur pcv perforowanych Ø 100 mm w otulinie – L = 30 m w obsypce filtracyjnej,  montaż studni rewizyjnej typowej Pe 315,  podłączenie do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej – L = 1,2 m  zakup i montaż uchwytów do flago – 4 kpl.  prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu Część II zamówienia: Dokończenie remontu klatki schodowej p.poż. w budynku Urzędu Miejskiego. - wymiana schodów drewnianych na żelbetowe, - obłożenie schodów płytkami – granit płomieniowany, - renowacja istniejącej balustrady, - dorobienie nowej balustrady na dwóch biegach na wzór istniejącej, - przebudowa wejścia na strych z płyt - karton gips p.poż., - wymiana podsufitki na klatce schodowej, - szpachlowanie i malowanie całej klatki schodowej, - założenie nowej instalacji elektryczno-oświetleniowej na klatce schodowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach