Przetargi.pl
Budowa oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki oraz wzdłuż ciągu pieszego przy Alei Armii Krajowej w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” - Budżet Obywatelski 2017

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100 , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki oraz wzdłuż ciągu pieszego przy Alei Armii Krajowej w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” - Budżet Obywatelski 2017
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki oraz wzdłuż ciągu pieszego przy Alei Armii Krajowej w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” - Budżet Obywatelski 2017. 2. W ramach inwestycji przewiduję się wykonanie 2 (dwóch) zadań: 1) Zadanie nr 1 pn.: „Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017”. 2) Zadanie nr 2 pn.: „Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego wzdłuż Alei Armii Krajowej, w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017”. 3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Zadanie nr 1: a) wykonanie linii kablowej; b) montaż i postawienie słupów; c) montaż opraw; d) ułożenie rur osłonowych; e) wykonanie pomiarów; f) wycinka gałęzi; g) rozebranie chodników; h) odtworzenie nawierzchni i zieleni; i) rozbiórkę i postawienie płotu przy DS GUM. 2) Zadanie nr 2: a) wykonanie linii kablowej; b) montaż i postawienie słupów; c) montaż opraw; d) ułożenie rur osłonowych; e) wykonanie przepustów przewiertem pod jezdnią; f) wykonanie pomiarów; g) rozebranie chodników; h) odtworzenie nawierzchni i zieleni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach