Przetargi.pl
„Remont budynku gospodarczego, budowa placu zabaw oraz budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup rowerów, wyposażenia, mat i znaków drogowych)”

Urząd Gminy Korycin ogłasza przetarg

 • Adres: 16-140 Korycin, Knyszyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 229 196 , fax. 857 229 180
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Korycin
  Knyszyńska 2A
  16-140 Korycin, woj. podlaskie
  tel. 857 229 196, fax. 857 229 180
  REGON: 53693000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont budynku gospodarczego, budowa placu zabaw oraz budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup rowerów, wyposażenia, mat i znaków drogowych)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część I: Wykonanie robót budowlanych wraz z instalacją i dostawą kompletu mat oraz znaków drogowych-jako wyposażenia miasteczka rowerowego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja terenu – remont budynku gospodarczego, budowa miasteczka ruchu drogowego, budowa placu zabaw oraz utwardzenie terenu i rozbiórka budynku gospodarczego” Część II „Dostawa rowerów, akcesoriów i narzędzi rowerowych ” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Korycina 40 szt. fabrycznie nowych rowerów (wraz z akcesoriami i narzędziami rowerowymi) oraz wolnostojącej stacji naprawy rowerów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach