Przetargi.pl
„Regeneracja i wymiana 2 szt. zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych typu SADEX wlk. 5 górniczego wyciągu szybowego w szybie „II” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Regeneracja i wymiana 2 szt. zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych typu SADEX wlk. 5 górniczego wyciągu szybowego w szybie „II” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Regeneracja i wymiana 2 szt. zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych typu SADEX wlk. 5 górniczego wyciągu szybowego w szybie „II” SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach