Przetargi.pl
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Sikorskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 673 490 048
 • Data zamieszczenia: 2022-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Sikorskiego
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 673 490 048
  REGON: 57083892500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilskietbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej Nr 3 - II etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa w Pile obejmująca: roboty budowlane, instalacyjne wewnętrzne:wod-kan, c.o., elektryczne, domofonową,TV, przyłącza instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zagospodarowanie działki (tereny zielone, ciągi pieszo jezdne, parking, elementy małej architektury. Szczegółowy zakres praz zawarty jest w dokumentacji technicznej opublikowanej na stronie internetowej: www.pilskietbs.pl Dokumentację projektową w wersji papierowej Zamawiający udostępni Wykonawcy w swojej siedzibie (adres j.w.) w godzinach pracy Towarzystwa lub odpłatnie na życzenie Wykonawcy. Dane budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny - 33 lokale mieszkalne, powierzchnia zabudowy 643,20m2, powierzchnia mieszkań - 1629,61m2, kubatura budynku - 9532,98m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach