Przetargi.pl
realizacja robót budowlanych w ramach zadania 11708 „ Przebudowa pomieszczenia nr 108 w budynku nr 64 w Leźnicy Wielkiej na potrzeby kancelarii kryptograficznej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Podchorążych
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Podchorążych 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285, fax. -
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  realizacja robót budowlanych w ramach zadania 11708 „ Przebudowa pomieszczenia nr 108 w budynku nr 64 w Leźnicy Wielkiej na potrzeby kancelarii kryptograficznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania 11708 „ Przebudowa pomieszczenia nr 108 w budynku nr 64 w Leźnicy Wielkiej na potrzeby kancelarii kryptograficznej Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: 1) Wzmocnienie konstrukcji i odporności ścian zewnętrznych i wewnętrznych 2) Wymianę okien i ich okratowanie (wykonanie siatek ochronnych) 3) Budowę ścian i ścianek podziału kancelarii 4) Zabudowę okien i drzwi przeszklonych w ścianach istniejących i projektowanych 5) Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych 6) Zabezpieczenie kanałów wentylacji grawitacyjnej 7) Wykonanie instalacji elektrycznych 8) Wykonanie instalacji sanitarnych, wymianę grzejnikow oraz montaż i zabudowę klimatyzacji 9) Wykonanie instalacji niskoprądowych, systemów zabezpieczenia technicznych, sieci strukturalnych i systemu sygnalizacji pożaru 10) Budowę międzybudynkowej instalacji teletechnicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach