Przetargi.pl
Przygotowanie posiłków z dostawą do Dziennego Domu ,,Senior+"

Dzienny Dom "Senior+" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17 ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Ul. Limanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 720 48 26 , fax. 62 592 12 16
 • Data zamieszczenia: 2021-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzienny Dom "Senior+" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17
  Ul. Limanowskiego 17
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 720 48 26, fax. 62 592 12 16
  REGON: 36217030000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigor.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie posiłków z dostawą do Dziennego Domu ,,Senior+"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczenie do Dziennego Domu „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 17 (na I piętro – do miejsca wydawania posiłków) śniadań i obiadów dwudaniowych. Przewidywana ilość świadczeń tj. śniadania i dwu daniowego obiadu w okresie obowiązywania umowy: minimum 7000 świadczeń, maksymalnie do 10345. Terminy wydawania posiłków : - od poniedziałku do piątku, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć posiłki tj, śniadania od godziny 7.30 do 7.50, obiady od godziny 12.30. do 12.50.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach