Przetargi.pl
Przygotowanie posiłków w postaci dwudaniowego obiadu oraz ich dowóz do Klubu Seniora w Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach, Zespołu Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach oraz innych wskazanych przez Zamawiającego miejsc w maksymalnej liczbie do 4720 posiłków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, Janasa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 476 85 00 , fax. 322 854 244
 • Data zamieszczenia: 2021-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Janasa 9
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 476 85 00, fax. 322 854 244
  REGON: 34539720000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie posiłków w postaci dwudaniowego obiadu oraz ich dowóz do Klubu Seniora w Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach, Zespołu Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach oraz innych wskazanych przez Zamawiającego miejsc w maksymalnej liczbie do 4720 posiłków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie posiłków w postaci dwudaniowego obiadu oraz ich dowóz w pojemnikach jednorazowych do Klubu Seniora w Centrum Aktywności Seniorów w Tarnowskich Górach ul. Janasa 11 w dni robocze od poniedziałku do piątku, Zespołu Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach ul. Grzybowa 211 oraz innych wskazanych przez Zamawiającego miejsc, w dni robocze od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele oraz święta w maksymalnej liczbie do 4720 posiłków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach