Przetargi.pl
Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego FREGATA w Świnoujściu spółka z o.o.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Fregata w Świnoujściu Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, Żeromskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 321 21 70 , fax. 91 321 21 70
 • Data zamieszczenia: 2021-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Fregata w Świnoujściu Spółka z o.o.
  Żeromskiego 21
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 321 21 70, fax. 91 321 21 70
  REGON: 81201207800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpo.swinoujscie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego FREGATA w Świnoujściu spółka z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego FREGATA w Świnoujściu sp. z o.o. dla około 55 osób, w tym: 1)dieta podstawowa ogólna oraz diety specjalistyczne (wysokobiałkowa, nerkowa, wątrobowa i ich modyfikacje) - 20 osób ± 20 %, 2)dieta lekkostrawna - 25osób ± 20 %, 3)dieta cukrzycowa - 10 osób ± 20 %. 2.Orientacyjna ilość osobodni do przygotowania - 4270,w tym: 1)1525 - dieta podstawowa ogólna i diety specjalistyczne, 2)1830 - dieta lekkostrawna, 3) 915 - dieta cukrzycowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach