Przetargi.pl
Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe.

Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Kopalniana
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 845 15 78 , fax. 76 845 15 78
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Klub Sportowy "Górnik" Polkowice Sp. z o.o.
  Kopalniana 4
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 845 15 78, fax. 76 845 15 78
  REGON: 21391487000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ksgornik.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą Przedmiot zamówienia składa się z 5 części, tj.: Część 1 Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres: 1. Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 2. Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc. 3. Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4. Informacje szczegółowe: a. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b. Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d. Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5. Zamawiający podaje przybliżone dane: a. największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju, b. wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c. wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą (Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d. transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. e. Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok 20.000 kilometrów. 6. Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu) 7. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważne badania techniczne pojazdu. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczowy umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 8. Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transportu w siedzibie Zamawiającego do powrotu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zleceniu. 9. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy. 10. Wskazane w ust. 5 pkt e. ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykorzystania lub też z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ilości km 11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie rzeczywistych ilości przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km. Część 2 Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 17 miejsc.- przejazdy powyżej 30 km w jedną stronę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres: 1. Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 2. Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 17 miejsc. 3. Wykonawca powinien dysponować co najmniej trzema busami posiadającymi minimum 17 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4. Informacje szczegółowe: a. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b. Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d. Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5. Zamawiający podaje przybliżone dane: a. największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju, b. wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c. wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą (Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d. transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. e. Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 8.500. kilometrów. 6. Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu) 7. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważne badania techniczne pojazdu. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczowy umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 8. Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transportu w siedzibie Zamawiającego do powrotu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zleceniu. 9. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy. 10. Wskazane w ust. 5 pkt e ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykorzystania lub też z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ilości km 11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie rzeczywistych ilości przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km. Część 3 Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 23 miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres: 1. Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 2. Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 23 miejsc. 3. Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 23 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4. Informacje szczegółowe: a. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b. Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d. Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5. Zamawiający podaje przybliżone dane: a. największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju, b. wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c. wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą (Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d. transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. e. Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 15.000 kilometrów. 6. Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu) 7. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważne badania techniczne pojazdu. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczowy umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 8. Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transportu w siedzibie Zamawiającego do powrotu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zleceniu. 9. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy. 10. Wskazane w ust. 5 pkt e. ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykorzystania lub też z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ilości km 11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie rzeczywistych ilości przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km. Część 4 Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres: 1. Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 2. Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc. 3. Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących, wyposażonymi w klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a także w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4. Informacje szczegółowe: a. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b. Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d. Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5. Zamawiający podaje przybliżone dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia: a. największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju, b. wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c. wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą(Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d. transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. e. Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok 20.000 kilometrów. 6. W przypadku składania oferty wymagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd (w przypadku wyjazdów dłuższych niż dozwolone zgodnie z obowiązującym czasem pracy jednego kierowcy wymagane jest zapewnienie dwóch kierowców dla jednego pojazdu) 7. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważne badania techniczne pojazdu. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczowy umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 8. Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transportu w siedzibie Zamawiającego do powrotu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zleceniu. 9. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, którego zasady określono w § 4 Umowy. 10. Wskazane w ust. 5 pkt e. ilości km mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykorzystania lub też z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ilości km 11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie rzeczywistych ilości przejechanych km i ceny jednostkowej brutto za 1 km. Część 5 Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc – ryczałt - przejazdy do 30 km w jedną stronę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakres: 1. Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 2. Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc. 3. Wykonawca powinien dysponować co najmniej trzema autobusami lub busami posiadającymi minimum 17 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4. Informacje szczegółowe: a. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b. Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d. Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. e. Szacowana ilość wyjazdów to około 100 wyjazdów w ciągu roku. 5. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy ubezpieczenia OC, AC, NNW i ważne badania techniczne pojazdu. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczowy umowy ubezpieczenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transportu w siedzibie Zamawiającego do powrotu do siedziby Zamawiającego albo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce docelowe, zgodnie z informacją na zleceniu. 7. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone usługi, na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, którego zasady określono w § 5 Umowy. 8. Wskazane w ust. 4 pkt e. ilości wyjazdów mają charakter orientacyjny i Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykorzystania lub też z możliwością przekroczenia wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia ilości wyjazdów. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie się odbywało na podstawie ryczałtu po każdym zamówionym zleceniu (przejazdy do 30 km w jedną stronę). Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach