Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO NA ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ DLA W.S.S. IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6895910, 6895912 , fax. 042 6895911
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
  ul. Pabianicka 62 62
  93-513 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6895910, 6895912, fax. 042 6895911
  REGON: 00029540300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO NA ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ DLA W.S.S. IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet I - części zamienne do aparatury medycznej - elektryczne Przełączniki typu Rocker 19,4x13,0 trzy oczkowe Przełączniki typu Rocker 19,4x13,0 cztero oczkowe Przełączniki dźwigowe uniwersalne Kabel wielożyłowy silikonowy 3x0,50 mm2 Kabel wielożyłowy silikonowy 2x1,50 mm2 Przewód miękki 3x1,5 Koszulki termokurczliwe (różna średnica) od Ć2 do Ć25-5 m każdej średnicy mikroprzełączniki Gniazda bezpiecznikowe Zestaw bezpieczników szybkich i zwłocznych 5mm x 20mm po 20 szt. Akumulator do pomp infuzyjnych firmy ASCOR - napięcie 9,6V pojemność 940mA x 15h(8x1) Startery 220-240V, 80W Przełączniki typu Rocker 24,0x21,0 trzy oczkowe Przełączniki typu Rocker 24,0x21,0 cztero oczkowe Przełączniki typu Rocker 33,4x14,0 trzy i cztero oczkowe Przełączniki typu Rocker 33,4x14,0 trzy i cztero oczkowe Wsuwki stalowe elektryczne (męskie) Wsuwki stalowe elektryczne (damskie) Kopułki do reduktorów tlenowych Pojemniki na wodę do reduktorów tlenowych Wskaźnik motometryczny z kulką do reduktorów Wtyki DIN 5-cio wejściowe Wtyki DIN 7-mio wyjściowe Wtyki DIN 8-mio wyjściowe Gniazda DIN 5-cio wyjściowe Gniazda DIN 7-mio wyjściowe Gniazda DIN 8-mio wyjściowe Świetlówki do lamp bakteriobójczych UVC 30W/G30 T8 Moduł zasilający z gniazdem IEC, wyłącznik dwu sekcyjny oraz gniazdo bezpiecznika Gniazdo zasilające IEC z filtrem przeciwzakłóceniowym i zintegrowanym gniazdem bezpiecznikowym Gniazdo zasilające IEC z filtrem przeciwzakłóceniowym Bateria (9V 6F22) Bateria (1,5V LR6) Bateria CR 20 32; 3V Żarówki halogenowe do lamp operacyjnych (24V 70W H3) Akumulator do stołu operacyjnego Famed Żywiec typ SU-0,6 12V-12AH/20H Żarówki halogenowe do lamp operacyjnych (24V 65W LH-58) Żarówki halogenowe do lamp operacyjnych HANAULUX blue 100 ( 22,8V 113W CC-8) Żarówki halogenowe do lamp operacyjnych (22,8V 90W B8) Żarówki halogenowe do lamp operacyjnych ( 22.8V 50W G6,35) Czujnik zbliżeniowy indukcyjny serii PCID - 4ZPK Zimering 16x22x5/3 Zimering 30x20x7 Pakiet II - części zamienne do aparatury medycznej Kopułki do reduktorów tlenowych Pojemniki na wodę do reduktorów tlenowych Wskaźnik do motometryczny z kulką do reduktorów tlenowych Osłona harmonijkowa wymiary zew. 40mm, wew.25mm. długość 150mm. Do pompy infuzyjnej ASCOR Gruszki do ciśnieniomierzy z zaworem zwrotnym Zegary do ciśnieniomierzy Mankiet jednoprzewodowy do ciśnieniomierza Mankiet dwuprzepływowy do ciśnieniomierza Wężyk silikonowy o średnicy 3mm Filtry 1 mm do myjki AER Filtry 0,2 mm do myjki AER Filtry do wody do myjki Soluskope Filtry do powietrza do myjki Soluskope Świetlówki do lamp bakteriobójczych UVC 30W/G30 T8 Filtr dozownika tlenowego (dyfuzor) Pakiet III - części zamienne do aparatury medycznej - stoły operacyjne Gumowa osłona harmonijkowa do kolumny stołu Żywiec typ SU 0,6 Gniazdo do pilota kolumna stołu operacyjnego Żywiec typ SU 0,6 Wtyczka do pilota do stołu operacyjnego Żywiec typ SU 0,6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 316700003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach