Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony ns dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych

"Uzdrowisko Rabka" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 34700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 676 020 , fax. 182 676 010
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Rabka" S.A.
  ul. Orkana 49
  34700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 182 676 020, fax. 182 676 010
  REGON: 49197107400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony ns dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych w orientacyjnych ilościach: mięsa drobiowe mrożone ok. 8650 kg,wędliny drobiowe ok. 4850 kg, pasztet drobiowy-konserwy a 160g ok.1800 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach