Przetargi.pl
Dostawa pionowego oznakowania pola wzlotów i sprzętu startowego

3 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Montelupich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 137 554 , fax. 261 137 553
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 3 Regionalna Baza Logistyczna
  ul. Montelupich 3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 137 554, fax. 261 137 553
  REGON: 12139041500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pionowego oznakowania pola wzlotów i sprzętu startowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pionowego oznakowania pola wzlotów i sprzętu startowego z podziałem na 2 zadania, w tym: zadanie 1: 2 kpl. (w skład kpl. wchodzi: znak początku i końca DS oraz bocznych granic DS - 32 szt., znak krawędzi DK i płaszczyzn postojowych - 200 szt.); zadanie 2: lotniskowy wskaźnik - 58 szt, faga lotnicza - 45 szt., chorągiewka startowa czara - 1800 szt., chorągiewka startowa biała - 1600 szt., chorągiewka startowa czerwona - 865 szt., płótno startowe czarne 9x2m - 5szt., płótno startowe czarne 122m - 5szt., płótno startowe białe 9x2m - 16 szt., płótno startowe białe 12x2m - 16szt., chorągiewka startowa do oznaczania lamp krawędziowych (Calvert) z masztem - 3240 szt., chorągiewka startowa do oznaczania lamp krawędziowych (Calvert) bez masztu - 800 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44423400-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach