Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych: warzyw, owoców, ziemniaków jadalnych oraz jaj kurzych do Zakładu Karnego w Jaśle.

Zakład Karny w Jaśle ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, Warzyce 467
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 44 35 860 , fax. 13 44 35 861
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Jaśle
  Warzyce 467 467
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 44 35 860, fax. 13 44 35 861
  REGON: 00127117800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych: warzyw, owoców, ziemniaków jadalnych oraz jaj kurzych do Zakładu Karnego w Jaśle.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych z podziałam na następujące zadania. Zadanie I: L.p. Kod CPV Nazwa artykułu Ilość 1. 03221111-7 Buraki czerwone 1000 kg 2. 03221430-9 Brokuły 180 kg 3. 03221113-1 Cebula 900 kg 4. 03221250-3 Cukinia 350 kg 5. 03221212-5 Fasolka szparagowa 100 kg 6. 03222321-9 Jabłka 500 kg 7. 03221420-6 Kalafior 300 kg 8. 03221410-3 Kapusta biała 1000 kg 9. 03221000-6 Koperek 10 kg 10. 03221112-4 Marchew 1300 kg 11. 03221230-7 Papryka czerwona 100 kg 12. 03221230-7 Papryka żółta 100 kg 13. 03221230-7 Papryka zielona 100 kg 14. 03221260-6 Pieczarki 150 kg 15. 03221110-0 Pietruszka 100 kg 16. 03221110-0 Por 150 kg 17. 03221100-7 Seler 150 kg 18. 03221270-9 Ogórek świeży 1000 kg 19. 03221240-0 Pomidor 1000 kg Zadanie II: L.p. Kod CPV Nazwa artykułu Ilość 1. 03142500-3 Jaja kurze świeże (klasa wagowa M) 6800 szt. Zadanie III: L.p. Kod CPV Nazwa artykułu Ilość 1. 03212100-1 Ziemniaki jadalne młode 6500 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032211117
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach