Przetargi.pl
Przetarg

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 02034 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 570 94 63 , fax. 22 570 94 63
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Wawelska
  02034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63
  REGON: 28836600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: INSTYTUT BADAWCZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę systemu klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) oraz stacji wymiany klatek, umożliwiający hodowlę i utrzymanie zwierząt laboratoryjnych z immunodefektem w pełni kompatybilny z posiadanym systemem Sealsafe NEXT – IVC Blue Line, materiały zużywalne, specjalistyczny serwis oraz instruktaż personelu, które zostały szczegółowo określone w załącznikach nr 1.1 i 1.2 do SIWZ, odpowiednio do numerów pakietów zamówienia: - pakiet 1: zakup systemu klatek indywidualnie wentylowanych - pakiet 2: zakup stacji wymiany klatek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192350-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach