Przetargi.pl
Zakup usług remontowych: przyłączenie do wodociągu miejskiego budynku przy ul. Willowej 43

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 790 000 , fax. 227 895 102
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
  05420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 227 790 000, fax. 227 895 102
  REGON: 1326872900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług remontowych: przyłączenie do wodociągu miejskiego budynku przy ul. Willowej 43
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót remontowych w budynkach komunalnych w następującym zakresie: Przyłączenie do wody miejskiej budynku przy ul. Willowej 43 obejmujące roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne w lokalach mieszkalnych nr 1, 3, 4 i 5 oraz roboty sanitarne i ogólnobudowlane w lokalach w lokalach nr 2, 6, 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca będący osobą fizyczną osobiście realizuje zamówienie. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 60 dni od zawarcia umowy. Zamówienie niniejsze obejmuje jedną część z zaplanowanych zamówień na roboty remontowe w 2017 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach