Przetargi.pl
Dostawa szafek ubraniowych do szatni w budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00691 Warszawa, ul. Nowogrodzka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 93 93 , fax. 22 443 94 85
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43
  00691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 93 93, fax. 22 443 94 85
  REGON: 1525966300108
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szafek ubraniowych do szatni w budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek ubraniowych do szatni w budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie, zgodnie z: 1. Specyfikacją techniczną wykonania i dostawy szafek ST-SZ-1, wykonaną dnia 25 maja 2017 r. Autorem opracowania jest Marek Świątecki, główny specjalista Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście. 2. Rysunkiem - kolorystyka szafek HPL - projekt aranżacji. 3. Rysunkiem - poziom-1, szatnia dla uczniów - projekt aranżacji. Ww. specyfikacja techniczna i rysunki stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. W zakres zamówienia wchodzi m.in.: dostawa i ustawienie szafek uczniowskich na 630 miejsc w budynku Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Skorupki 8 w Warszawie: - dostawa i montaż szafek, - ilość 630 miejsc w tym minimum 100 szafek pojedynczych, - szafki o wymiarach 460x300x1910 rozmieszczone zgodnie z dołączonym rysunkiem, - pozostałe szafki rozmieszczone zgodnie ze wskazaniem użytkownika na terenie obiektu. UWAGA 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładunku, wniesienia oraz kompletnego montażu mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Dostarczone meble będą wolne od wad, fabrycznie nowe i będą odpowiadać wymaganiom określonym w polskich przepisach dotyczących instalowania tego typu mebli, w szczególności będą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i będą odpowiadać Polskim Normom oraz aprobatom technicznym w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji dla obiektów użyteczności publicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39160000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach