Przetargi.pl
Przedmiotem umowy jest zakup czasu antenowego (reklamowego) i prezentacja (emisja) spotu reklamowego, promującego kampanię „Profilaktyka 40 PLUS” w programie telewizyjnym Nadawcy, w cyklach miesięcznych, uzgodnionych każdorazowo pomiędzy Ministrem Zdrowia i Nadawcą do dnia 31 października 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6349562, 22 6349724 , fax. 226 349 638
 • Data zamieszczenia: 2021-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6349562, 22 6349724, fax. 226 349 638
  REGON: 28798700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem umowy jest zakup czasu antenowego (reklamowego) i prezentacja (emisja) spotu reklamowego, promującego kampanię „Profilaktyka 40 PLUS” w programie telewizyjnym Nadawcy, w cyklach miesięcznych, uzgodnionych każdorazowo pomiędzy Ministrem Zdrowia i Nadawcą do dnia 31 października 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest zakup czasu antenowego (reklamowego) i prezentacja (emisja) spotu reklamowego, promującego kampanię „Profilaktyka 40 PLUS” w programie telewizyjnym Nadawcy, w cyklach miesięcznych, uzgodnionych każdorazowo pomiędzy Ministrem Zdrowia i Nadawcą do dnia 31 października 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach