Przetargi.pl
usług niezbędnych do stworzenia cyfrowej poradni dla pacjentów chorych na COVID-19 lub pacjentów po przebytym zachorowaniu na COVID-19, wymagających bieżącego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej lub biorących udział w prowadzonych przez Zamawiającego lub podległe mu jednostki badaniach nad tą chorobą

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6349562, 22 6349724 , fax. 226 349 638
 • Data zamieszczenia: 2021-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6349562, 22 6349724, fax. 226 349 638
  REGON: 28798700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usług niezbędnych do stworzenia cyfrowej poradni dla pacjentów chorych na COVID-19 lub pacjentów po przebytym zachorowaniu na COVID-19, wymagających bieżącego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej lub biorących udział w prowadzonych przez Zamawiającego lub podległe mu jednostki badaniach nad tą chorobą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usług niezbędnych do stworzenia cyfrowej poradni dla pacjentów chorych na COVID-19 lub pacjentów po przebytym zachorowaniu na COVID-19, wymagających bieżącego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej lub biorących udział w prowadzonych przez Zamawiającego lub podległe mu jednostki badaniach nad tą chorobą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64216110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach