Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań

Gmina Rymań ogłasza przetarg

 • Adres: 78-125 Rymań, ul. Szkolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 583 127 , fax. 943 583 151
 • Data zamieszczenia: 2021-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rymań
  ul. Szkolna 7
  78-125 Rymań, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 583 127, fax. 943 583 151
  REGON: 54027400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryman.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 895002Z ul. Leśnej na łącznym odcinku 0,3 km z budową odwodnienia i rozbudową oświetlenia wraz ze skrzyżowaniem w ulicy Koszalińskiej w miejscowości Rymań. Teren wykonywania robót zlokalizowany jest w centrum m. Rymań przy szlaku komunikacyjnym drogi krajowej nr 6 ul. Koszalińskiej w relacji Szczecin - Gdańsk. Parametry techniczne drogi gminnej nr 895002Z ul. Leśnej.  klasa "D" dojazdowa,  kategoria ruchu KR2 dla jezdni odcinka ABC oraz kategoria ruchu KR1 dla jezdni odcinka BD,  prędkość projektowa równa prędkości miarodajnej 30 km/godz.,  jezdnia 2-pasy ruchu o szerokości 2,75 m o nawierzchni bitumicznej dla odcinka ABC oraz o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej dla odcinka BD,  jednostronny chodnik o szerokości 2 m przyległy do jezdni przeznaczony tylko dla ruchu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej dla odcinka ABD,  zjazdy do przyległych posesji o nawierzchni z kostki betonowej,  dopuszczalny nacisk osi na jezdnię - 80 kN/oś,  projektowany okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat. Krawędzie jezdni należy ograniczyć krawężnikiem stojącym i obniżonym. Jezdnia od strony zieleni i chodnika ograniczona krawężnikiem stojącym o świetle h=+10 cm, od strony zatok parkingowych krawężnikiem obniżonym o świetle h=+2 cm. Zjazdy oddzielone od jezdni krawężnikiem obniżonym o świetle h=+2 cm. Na odcinku ABD przylegle do jezdni będzie występować chodnik o szerokości 2 m. Jako dojście do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 190 przewiduje się chodnik o szerokości 1,5 m. Chodniki i stopnie schodów ograniczone obrzeżami. Zjazdy indywidualne do posesji przewiduje się o szerokości bram wjazdowych i nie mniejszej niż 3,5 m. Zjazdy ograniczone obrzeżami. Zjazd publiczny do działki nr 190 przewiduje się o szerokości 6 m. Na odcinku od Ochotniczej Straży Pożarnej do punktu C przewiduje się zatokę parkingową równoległą i prostopadłą do jezdni o szerokości 2,5 i 5 m na 13 miejsc postojowych. Powierzchnie w pasie drogowym drogi gminnej nr 895002Z ul. Leśnej:  jezdnia bitumiczna 1013 m2  jezdnia z kostki betonowej 566 m2  zjazdy z kostki betonowej 854 m2  chodniki z kostki betonowej 447 m2  zatoki parkingowe z kraty tworzywowej ażurowej z wypełnieniem trawiastym 199 m2  odtwarzana zieleń 992 m2 Odwodnienie. Całość wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych będzie odprowadzana do zaprojektowanych urządzeń odwadniających. Oświetlenie drogowe.  linia kablowa oświetlenia YAKXs 4x25 mm2 o długości — 380 m,  słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane ośmiokątne wraz z wysięgnikiem typu 8/1/1,5 – 9 szt.,  fundament pod słup oświetleniowy typ B-120 – 9 szt.,  oprawy oświetleniowe LED o mocy 36 W, strumień świetlny 6000 lm – 9 szt. Oprawy : materiał obudowy aluminium, stopień szczelności IP66, barwa światła 4000K (barwa biała neutralna), strumień świetlny 6000 lm, napięcie wejściowe 220-240 V, materiał klosza szkło hartowane (soczewka FT – płaska szyba), temperatura pracy -40 C° do + 50 C°, moc 36 W, oddawanie barw Ra>70. Zakres robót obejmujący przebudowę skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Koszalińską.  korekta geometrii łuków poziomych skrzyżowania, dochodzących chodników,  utworzenie przejścia dla pieszych,  skierowanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni pasa drogowego drogi krajowej do istniejących wpustów odwadniających,  przebudowa wlotu z drogi krajowej na drogę gminną pod kątem 90˚ i szerokości 5,5m  przebudować chodnik wzdłuż drogi krajowej w kierunku Gdańska na szerokość 2,5 m, a dochodzący do nowego przejścia dla pieszych na szerokość 2,0 m,  wykonać przejście dla pieszych o szerokości 4,0 m,  dowiązać chodnik w kierunku Szczecina do nowego przejścia oraz do chodnika ulicy Leśnej o szerokości 2,0 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach