Przetargi.pl
Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536, , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, , fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z budżetu państwa przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2020. Lokalizacja robót budowlanych: Elbląg 2. Zakres zamówienia: Na zakres robót składa się między innymi: - odnowa nawierzchni jezdni ul. Fromborskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką wraz z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, zatok autobusowych, regulacją i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, linii kablowych itp.), odtworzeniem i poprawą oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, usunięciem kolizji, - przebudowa skrzyżowania ulicy Fromborskiej z ulicą Królewiecką na rondo z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, regulacją i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, linii kablowych itp.), odtworzeniem i poprawą oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, usunięciem kolizji, - budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, przebudowę zatok autobusowych, budowę peronów przystankowych i dojść do przystanków komunikacji miejskiej i przejść dla pieszych, - przebudowę poboczy oraz renowację rowów odwadniających, - budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Szczegółowy zakres zamówienia, technologię oraz wymagania wykonania robót budowlanych określają przedmiary robót, specyfikacje techniczne oraz projekt budowlany - Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką, wykonane przez NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY: a) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża drogowa ADRES: ul. Fromborska i Królewiecka – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg b) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II – branża drogowa ADRES: ul. Fromborska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg c) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża elektryczna ADRES: ul. Fromborska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg d) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża sanitarna (gaz) ADRES: ul. Fromborska i Królewiecka – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg e) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża sanitarna – kanalizacja deszczowa ADRES: ul. Fromborska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg f) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża elektryczna - oświetlenie ADRES: ul. Fromborska i Królewiecka – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg g) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap II – branża elektryczna - oświetlenie ADRES: ul. Fromborska– m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg h) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża teletechniczna ADRES: ul. Fromborska – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg i) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa kosztorysu: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I Nazwa obiektu lub robót: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką – etap I – branża sanitarna ADRES: ul. Fromborska i Królewiecka – m. Elbląg Zamawiający: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg 2) PROJEKTY: a) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: DROGOWA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką b) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA – KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką c) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA- KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIĄG NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką d) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką e) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ELEKTRYCZNA NAZWA OPRACOWANIA: Usunięcie kolizji Energa Operator, zg. z WP R/19/050699, w ramach zadania: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką f) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: droga wojewódzka 504 Elbląg ul. Fromborska, Królewiecka, Ogólna. INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg . BRANŻA: TELETECHNICZNA – KOLIZJE (kable i kanalizacja ORANGE ) NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ulicą Królewiecką g) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: droga wojewódzka 504 Elbląg ul. Fromborska, Królewiecka, Ogólna. INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg . BRANŻA: TELETECHNICZNA – KOLIZJE (kable i kanalizacja MSS ELMAN) NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ulicą Królewiecką h) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA - GAZOCIĄG NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką i) PROJEKT ZIELENI ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ZIELEŃ NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką j) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ORGANIZACJA RUCHU NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ELEKTRYCZNA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA : SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA : SANITARNA - WODOCIĄG NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką d) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA : SANITARNA - GAZOCIĄG NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką e) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: ulica Fromborska m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną do skrzyżowania z ulicą Królewiecką Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że: 1) zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z budżetu państwa przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2020. 2) dokonał zgłoszenia do właściwych organów o zamiarze wykonania robót budowlanych. 3) powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu umowy. 4) wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 5) przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji zadania jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 6) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy musi sporządzić i przekazać do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: 1) wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów odnowy nawierzchni drogowych, przebudowy skrzyżowania oraz pozostałych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych PŚP potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych. 2) wykonywanie (w tym na żądanie inspektora nadzoru i Zamawiającego) niezbędnych pomiarów wysokościowych poszczególnych warstw nawierzchni oraz rzędnych elementów drogowych w zakresie weryfikacji i zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną parametrów technicznych takich jak równość nawierzchni, spadki podłużne i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidłowego odwodnienia nawierzchni oraz zgodności z warunkami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 3) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni drogowych, elementów uzbrojenia i innych elementów w zakresie objętym robotami budowlanymi, ze wskazaniem charakterystycznych rzędnych niwelety nawierzchni i elementów drogowych, zmian materiałów nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w zakresie geometrii elementów drogowych, elementów odwodnienia - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na pamięci USB (pendrive) w formacie pdf i dwg i zgłoszenie jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4) wykonanie inwentaryzacji elementów wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją ewentualnych robót dodatkowych/koniecznych/zamiennych. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy oraz kierowników robót branżowych: Kierownika robót branży drogowej, Kierownika robót branży wod.-kan., Kierownika robót branży gazowej, Kierownika robót branży elektroenergetycznej, Kierownika robót branży telekomunikacyjnej. 2) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy lub kierowników robót branżowych. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: - oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy lub kierownika robót, - decyzją o nadaniu uprawnień, - zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, - oświadczeniem kierownika budowy lub robót potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu przez osobę pełniącą tę funkcję warunków SIWZ w postępowaniu przetargowym. 3) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 4) Wykonawca zobowiązuje się do: - wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, - ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie, - zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom. 5) Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, oraz frez pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca musi zinwentaryzować, oraz posortować i złożyć na paletach (nie dotyczy frezu) zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Demontowane znaki, słupki i urządzenia BRD Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać na magazyn Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paź Elbląg ul. Browarna 93. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady, które nie są przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów. 6) Wykonawca musi być ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polisy, Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność od szkód i uszkodzeń obiektów budowlanych, budynków, urządzeń i instalacji, nagłych zdarzeń losowych, mogących wystąpić w trakcie budowy realizowanej w ramach umowy, w tym odpowiedzialność cywilną w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane realizacją robót budowlanych i nienależytym wykonaniem obowiązków umowy. 7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót, na ulicach stanowiących objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca na podstawie projektów czasowych organizacji ruchu musi opracować schematy objazdów, które Zamawiający przekaże od mediów informując mieszkańców o zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu. 8) Wykonawca robót zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdy i dojścia do posesji przy odnawianej ulicy. W czasie weekendów zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu kołowego na odnawianym odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych. 9) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać pisemna akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart materiałowych. 10) Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu, do zaakceptowania szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy – w terminie do 10 dni od dni podpisania umowy, a także aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego oraz w przypadkach i na zasadach określonych w § 5 ust. 14 wzoru umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 11) Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: 1. minimalizować czas wyłączenia jezdni z ruchu, 2. zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, 3. zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga, 4. zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości, 5. uniknąć kosztów dodatkowej komunikacji publicznej. 12) Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń, uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach wykonawczych, a także zaleceń i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. 13) Wykonawca będzie wystawiał faktury według polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności. 14) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do zatwierdzonego i obowiązującego szczegółowego harmonogramu robót, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opóźnień lub nowy harmonogram z niezmienionym terminem końcowym zakończenia robót. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 wzoru umowy. 15) Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wskaże, do zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, będącemu przedstawicielem Zamawiającego, laboratorium w którym będzie wykonywał stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spełniać wymagania „PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 16) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni wszystkich ulicy objętej przedmiotem umowy oraz ulic stanowiących drogi objazdowe i tymczasowych objazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników a także zalegających materiałów i zanieczyszczeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 17) Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 18) Współpraca z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji. 19) Współpraca z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy, należy ustalić z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym harmonogramie robót, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 20) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w szczególności w zakresie zgłoszeń do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zakończenia poszczególnych zakresów - etapów prac wyszczególnionych w szczegółowym harmonogramie robót. Opisane wpisami czynności Wykonawca wyprzedzająco zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 21) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno – asfaltowe oraz uzyskanie akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikującymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyżej recepty podlegają zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 22) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań kontrolnych (składu i wolnych przestrzeń) mieszanek mineralno – asfaltowych pobranych przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie układania nawierzchni na każdej z jezdni i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawności właściwości i parametrów technicznych mieszanek pod względem ich zgodności z zatwierdzonymi receptami. 23) Wykonawca w trakcie robót budowlanych stosować będzie wyłącznie materiały zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji składu mieszanek mineralno – asfaltowych, z próbek pobranych w trakcie wbudowywania stwierdzone zostaną niezgodności składu i właściwości użytego materiału w stosunku do zatwierdzonych recept tj. wbudowany materiał nie będzie spełniał założonych wymagań, Zamawiający może odstąpić od zapłaty za wykonane roboty polegające na wbudowaniu tego materiału i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakazać Wykonawcy ponowne wykonanie tych robót. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badań i weryfikacji próbek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno – asfaltowej. 24) Wykonawca przed przystąpieniem do odnowy nawierzchni musi przy udziale EPWiK sp. z o.o. zinwentaryzować studnie urządzeń umieszczonych w jezdni. Po zinwentaryzowaniu studni urządzeń umieszczonych w jezdni Wykonawca musi w uzgodnieniu z EPWiK sp . z o.o. zweryfikować zakładany w dokumentacji projektowej zakres koniecznych prac do wykonania prawidłowej regulacji urządzeń, zakres ten musi zostać przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Po wykonaniu regulacji urządzeń, studnie i urządzenia muszą być zgłoszone do odbioru przez EPWiK sp. z o.o. 25) Wykonawca przed przystąpieniem do regulacji wysokościowej studni i innych nadziemnych elementów infrastruktury podziemnej, w szczególności infrastruktury teletechnicznej, zobowiązany jest do ich zinwentaryzowania przy udziale właściciela lub administratora tej infrastruktury, w celu określenia stanu tych urządzeń i umożliwienia ewentualnej wymiany pokryw lub innych elementów na wniosek gestora sieci. 6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 7. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa maszyn i urządzeń technicznych, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 12. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu. Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Uwaga: a) dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach