Przetargi.pl
Przebudowa systemu kontroli dostępu w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach

Areszt Śledczy Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Opolska 17a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323927509 , fax. 323820151
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy Tarnowskie Góry
  Opolska 17a
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 323927509, fax. 323820151
  REGON: 000319888
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa systemu kontroli dostępu w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa systemu kontroli dostępu w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach