Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno

Gmina Węgorzyno ogłasza przetarg

 • Adres: 73155 Węgorzyno, Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 971 563 , fax. 913 971 567
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzyno
  Rynek 1
  73155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 971 563, fax. 913 971 567
  REGON: 81168596400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres zamówienia określa Umowa, dokumentacja projektowa, STWiOR. Zamówienie obejmuje również opracowanie, wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu oraz opracowanie, wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, załączone do opisu przedmiotu zamówienia przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyceny. 2.1. Przedmiot Zamówienia został opisany nw. załącznikami: CZĘŚĆ 1 – Instrukcja dla Wykonawców CZĘŚĆ 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ 3 – Umowa na roboty budowlane 2.2. OPIS ZADANIA Zamówienie obejmuję przebudowę drogi gminnej wraz ze zjazdami w miejscowości Węgorzyno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną