Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej znajdującej się w SPS ZOZ „Zdroje”

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Adres: 70780 Szczecin, ul. Mączna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260 , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej znajdującej się w SPS ZOZ „Zdroje”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego, okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej (sprzętu, urządzeń) znajdującej się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje" Przedmiot zamówienia jest podzielony na 74 części zwanych pakietami. l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu STAŁY NADZÓR TECHNICZNY (SNT) 1. Nr 1 Kardiomonitory 2. Nr 2 Kardiomonitory II 3. Nr 3 Inkubatory 4. Nr 4 Defibrylatory 5. Nr 5 Defibrylatory II 6. Nr 6 Pulsoksymetry 7. Nr 7 Pulsoksymetry II 8. Nr 8 Respiratory różne 9. Nr 9 Aparaty do znieczuleń Saturn Evo 10. Nr 10 Aparaty do znieczuleń Datex 11. Nr 11 Aparaty do znieczuleń Primus 12. Nr 12 Pulsoksymetry III 13. Nr 13 Sprzęt do dializy 14. Nr 14 Sprzęt okulistyczny 15. Nr 15 Sprzęt rehabilitacyjny 16. Nr 16 Stoły operacyjne 17. Nr 17 Lampy do fototerapii 18. Nr 18 Aparaty EKG 19. Nr 19 Sprzęt laboratoryjny 20. Nr 20 Sprzęt położniczy 21. Nr 21 Sprzęt pulmonologiczny - Inhalatory 22. Nr 22 Sprzęt pulmonologiczny - różny 23. Nr 23 Pompy żywieniowe 24. Nr 24 Ssaki 25. Nr 25 Diatermie 26. Nr 26 Stacje dokujące 27. Nr 27 Podgrzewacze płynów 28. Nr 28 Lampy operacyjne, zabiegowe 29. Nr 29 Sprzęt okulistyczny II 30. Nr 30 Defibrylatory III 31. Nr 31 Podgrzewacze płynów II 32. Nr 32 Diatermie II 33. Nr 33 Diatermie III 34. Nr 34 Sprzęt pulmonologiczny-różny II PRZEGLĄD TECHNICZNY (PT) 35. Nr 35 Wiertarki 36. Nr 36 Sprzęt laboratoryjny II 37. Nr 37 Aparaty USG 38. Nr 38 Laparoskopy i histeroskopy 39. Nr 39 Sprzęt różny 40. Nr 40 Maceratory 41. Nr 41 Tomograf komputerowy 42. Nr 42 Sprzęt urologiczny 43. Nr 43 Pompy infuzyjne 44. Nr 44 Komory laminarne 45. Nr 45 Respirator Datex 46. Nr 46 Aparaty USG II 47. Nr 47 Mammograf 48. Nr 48 Sprzęt RTG - Philips 49. Nr 49 Sprzęt RTG - TMS 50. Nr 50 Sprzęt RTG - Ziehm 51. Nr 51 Sprzęt RTG - Siemens 52. Nr 52 Sprzęt RTG - Opera 53. Nr 53 Sprzęt RTG Ramię C, Benett ,Polmobil. 54. Nr 54 Sprzęt RTG - Basic 55. Nr 55 Sprzęt urologiczny II 56. Nr 56 Gastroskopy i Kolonoskopy III 57. Nr 57 Endoskop, Gastrolyzer 58. Nr 58 Gastroskopy i kolonoskopy 59. Nr 59 Sprzęt różny II 60. Nr 60 Analizatory 61. Nr 61 Sprzęt RTG O-arm 62. Nr 62 Neuronawigacja 63. Nr 63 Respiratory Babylog 64. Nr 64 Respirator Newport 65. Nr 65 Respiratory PB 66. Nr 66 Respiratory Sechrist 67. Nr 67 Respirator Siemens 68. Nr 68 Respiratory różne 69. Nr 69 Respiratory Hamilton 70. Nr 70 Sprzęt różny III 71. Nr 71 Cystoskop, Laser, Konsola 72. Nr 72 Laparoskopy 73. Nr 73 Dermatony 74. Nr 74 RTG Samsung
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach