Przetargi.pl
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3427831 , fax. 94 4324328
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3427831, fax. 94 4324328
  REGON: 33096113200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie należy wykonać w oparciu o „Instrukcję przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020”, która stanowi załącznik nr 1b do „Regulaminu naboru projektów w ramach RPO WZ 2014-2020” Oś Priorytetowa 4. Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, Nabór RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 – projekty pozakonkursowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach