Przetargi.pl
DOSTAWA UŻYWANEGO ROZŚCIEŁACZA DO BUDOWY DRÓG

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 91 5771832 , fax. +48 91 572899
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
  ul. Wojska Polskiego 119
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 91 5771832, fax. +48 91 572899
  REGON: 810539491
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA UŻYWANEGO ROZŚCIEŁACZA DO BUDOWY DRÓG
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego rozściełacza do mas bitumicznych i kruszyw. 1) Dostawa do siedziby zamawiającego na swój koszt, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2010 roku spełniającego następujące kryteria: - silnik 6 cylindrowy o mocy min. 120 kW chłodzony cieczą, zastosowany silnik ma być bez konieczności stosowania filtra cząstek stałych DPF oraz systemu AdBlue, - wydajność teoretyczna powyżej 600 t/h , - ilość przepracowanych motogodzin - nie więcej niż 7 500 - ilość przepracowanych przez maszynę motogodzin musi być udokumentowana historią serwisową, - pojemność kosza zasypowego nie mniej niż 5 m ³ - masa całkowita ze standardowym stołem 18 ton lub więcej -podstawowa szerokość rozkładania min. 2,5 m - max. 5,50 m + 2 x poszerzenia nie mniej niż 0,7 m - maksymalna grubość rozkładanej masy 300 mm - stół rozkładany hydraulicznie - ogrzewanie stołu - system zagęszczenia tamper + wibracja - system elektronicznej niwelacji - średnica podajnika ślimakowego nie mniejsza niż 340 mm - prędkość robocza 0-20 m/min - prędkość transportowa max do 3 km/h - napęd gąsienicowy - kompletne oświetlenie robocze obejmujące: oświetlenie kosza wsypowego, stołu rozkładającego i podajników ślimakowych, - składane zadaszenie operatora. Pojazd powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, Instrukcję bezpieczeństwa, Katalog części zamiennych i certyfikat CE. Pojazd powinien spełniać wymogi DTR. Sprzęt sprawny technicznie, gotowy do pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34140000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną