Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SKAWA

Gmina Raba Wyżna ogłasza przetarg

 • Adres: 34721 Raba Wyżna, Raba Wyżna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 691 250 , fax. 182 691 251
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raba Wyżna
  Raba Wyżna 41
  34721 Raba Wyżna, woj. małopolskie
  tel. 182 691 250, fax. 182 691 251
  REGON: 55197000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: RABAWYZNA.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SKAWA
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach robót wykona się: korygowanie układanie ręczne geowłókniny podbudowę z kruszyw nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych pobocze z kruszyw przepusty rurowe pod zjazdami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42233226-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną