Przetargi.pl
Przebudowa części pomieszczeń drugiego piętra I Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczenie na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8433201, , fax. 15 8433397
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
  ul. Staszica 4
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 8433201,, fax. 15 8433397
  REGON: 00031256700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.szpital-stw.com/postepowania-w-toku
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części pomieszczeń drugiego piętra I Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczenie na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa części pomieszczeń drugiego piętra I Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczenie na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215142-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach