Przetargi.pl
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2021-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach płyty boiska 30 x 15 m w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej; 2) wyposażenie boiska w sprzęt sportowy umożliwiający gry w piłkę koszykową, ręczną, siatkówkę, tenisa ziemnego; 3) rozbiórka zachodniej części boiska asfaltowego w zakresie, który przewyższa wymiar budowanego boiska o nawierzchni poliuretanowej; 4) wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej; 5) budowa chodnika i miejsc postojowych z kostki betonowej; 6) demontaż istniejącego ogrodzenia od strony północnej na długości ok. 30 m oraz części ogrodzenia kolidującej z projektowanym wjazdem (na dł. ok. 8 m); 7) wykonanie systemowego ogrodzenia o wysokości 6 m wraz z furtką i bramą o wysokości 2,1 m; 8) budowa ogrodzenia z siatki stalowej i montaż furtki – oddzielenie placu manewrowego od boiska; 9) budowa oświetlenia boiska – montaż dwóch słupów oświetleniowych o wysokości 8 m, włączenie instalacji elektrycznej do istniejącej sieci na terenie szkoły; 10) montaż stojaka rowerowego na min 5 rowerów; 11) zagospodarowanie terenu, w tym obsianie trawą; 12) wykonanie tablicy z regulaminem boiska: wymiary 100 x 150 cm, konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na kolor czarny, napisy na białym tle. Przykładowa treść regulaminu w załączniku do SIWZ, ostateczna treść napisów i piktogramów do ustalenia z zamawiającym na etapie budowy. 13) opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach