Przetargi.pl
„Projekt wraz z realizacją w terenie oświetlenia chodnika na ul. Bora-Komorowskiego na odc. Pawlikowskiego – ul. Afrykańska – realizacja projektu budżetu partycypacyjnego nr 1048 pn. „Widniej na Pradze – 11 latarni LED””.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00801 Warszawa, ul. Chmielna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 228 909 211
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120
  00801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 228 909 211
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Projekt wraz z realizacją w terenie oświetlenia chodnika na ul. Bora-Komorowskiego na odc. Pawlikowskiego – ul. Afrykańska – realizacja projektu budżetu partycypacyjnego nr 1048 pn. „Widniej na Pradze – 11 latarni LED””.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie w terenie oświetlenia projektowanego chodnika na ul. Bora Komorowskiego odc. Pawlikowskiego – Afrykańska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach