Przetargi.pl
Dostawa obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów operacyjnych w ciągu 12 m-cy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza przetarg

 • Adres: 00416 Warszawa, ul. Czerniakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 841 110 , fax. 225 841 109
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
  ul. Czerniakowska 231
  00416 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 841 110, fax. 225 841 109
  REGON: 29088300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów operacyjnych w ciągu 12 m-cy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów operacyjnych w ciągu 12 m-cy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy (asortyment typu serwety chirurgiczne, ubranie operacyjne jednorazowego - użytku, zestaw brzuszno-kroczowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach